HADITS TENTANG SYURGAHADITS 1
Riyadhus Shalihin
-Imam An-Nawawi-
Bab 55: Keutamaan Zuhud Di Dunia Dan Anjuran Untuk Mempersedikit Keduniaan Dan Keutamaan Kefakiran
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu pula, katanya: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
"Dunia ini adalah penjara bagi orang mu'min - kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang disediakan di syurga - dan syurga bagi orang kafir - kalau dibandingkan dengan pedihnya. siksa di neraka." (Riwayat Muslim)
Nomor: 467
Sumber: riyadhus-shalihin

Dibuat oleh SalafiDB http://salafidb.googlepages.com
HADITS 2
Riyadhus Shalihin
-Imam An-Nawawi-
Bab 72: Haramnya Bersikap Sombong Dan Merasa Heran Pada Diri Sendiri
Dari Abu Said al-Khudri Radhiyallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam , sabdanya: "Syurga dan neraka berbantah-bantahan. Neraka berkata: "Di tempatku ada orang-orang yang gagah-gagah - suka menekankan kemauannya pada orang banyak - lagi orang-orang yang sombong." Syurga berkata: "Di tempatku adalah orang-orang yang lemah dan kaum miskin." Allah kemudian memberikan keputusan antara kedua makhluk ini, firmanNya: "Sesungguhnya engkau syurga adalah kerahmatanKu dan denganmulah Aku merahmati siapa saja yang Kukehendaki, sedang sesungguhnya engkau neraka adalah siksaKu yang denganmulah Aku menyiksa siapa saja yang Kukehendaki. Masing-masing dari keduamu itu atas tanggunganKulah perkara isinya." (Riwayat Muslim)
Nomor: 612
Sumber: riyadhus-shalihin

Dibuat oleh SalafiDB http://salafidb.googlepages.com
HADITS 3
Riyadhus Shalihin
-Imam An-Nawawi-
Bab 73: Bagusnya Budipekerti
Dari Abu Umamah al-Bahili Radhiyallahu 'anhu , katanya: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
"Saya adalah seorang yang memberikan jaminan untuk memperoleh sebuah rumah dalam halaman syurga bagi seseorang yang meninggalkan memberikan bantahan, sekalipun ia merasa dalam kebenaran -apa yang dibantahnya itu, juga sebuah rumah di tengah syurga bagi seseorang yang meninggalkan dusta, sekalipun dengan maksud bersenda gurau, demikian pula sebuah rumah di tanah tinggi syurga bagi seorang yang memperbaiki budipekertinya."
Hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih.
Azza'im artinya seorang yang memberikan jaminan. Makna aslinya ialah pemimpin.
Nomor: 627
Sumber: riyadhus-shalihin

Dibuat oleh SalafiDB http://salafidb.googlepages.com
HADITS 4
Bulughul Maram
-Ibnu Hajar Al-Ashqolani-
Kitab Shalat
Dari Abu Umamah Radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "barangsiapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fadlu, maka tiada yang menghalanginya masuk syurga kecuali maut."
Diriwayatkan oleh Nasa'i dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. Thabrani menambahkan: "Dan bacalah surat al-Ikhlas."
Nomor: 344
Sumber: http://assunnah.mine.nu

Dibuat oleh SalafiDB http://salafidb.googlepages.com
HADITS 5
Riyadhus Shalihin
-Imam An-Nawawi-
Bab 11: Bersungguh-sungguh
Kesebelas: Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu katanya: "Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Syurga itu lebih dekat pada seseorang di antara engkau sekalian daripada ikat terumpahnya, nerakapun demikian pula." (Riwayat Bukhari)
Nomor: 105
Sumber: riyadhus-shalihin
Penjelasan:
Maksud Hadis di atas itu ialah bahwa untuk mencapai syurga atau neraka itu mudah sekali. Jika seseorang ingin mendapatkan syurga tentulah wajib mempunyai kesengajaan yang benar, melakukan ketaatan dan kebaktian kepada Tuhan, melaksanakan semua perintah dan menjauht semua laranganNya, tetapi jika ingin memasuki neraka - semoga kita dilindungi Allah dari siksa neraka itu, tentulah dengan jalan mengikuti apa saja yang menjadi kehendak hawanafsu, menuruti kemauan syaitan dan melakukan apa saja yang berupa kemaksiatan dan kemungkaran.

Dibuat oleh SalafiDB http://salafidb.googlepages.com
HADITS 6
Riyadhus Shalihin
-Imam An-Nawawi-
Bab 51: Mengharapkan
Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu , katanya: "Kita semua berada bersama-sama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sebuah kemah, kira-kira ada empatpuluh orang, lalu beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Relakah engkau semua jikalau engkau semua - ummat Muhammad semuanya ini - menjadi seperempatnya ahli syurga?" Kita semua menjawab: "Ya." Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pula: "Relakah engkau semua kalau menjadi sepertigaahli syurga." Kita semua menjawab: "Ya." Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu bersabda: "Demi Zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggaman kekuasaanNya, sesungguhnya saya mengharapkan kalau engkau semua itu akan menjadi setengahnya ahli syurga. Yang sedemikian itu karena sesungguhnya syurga itu tidak dapat dimasuki melainkan oleh seseorang yang Muslim, sedangkan engkau semua bukanlah ahli kemusyrikan, melainkan seperti rambut putih dalam kulit lembu yang hitam atau seperti rambut hitam dalam kulit lembu yang merah." (Muttafaq 'alaih)
Nomor: 429
Sumber: riyadhus-shalihin

Dibuat oleh SalafiDB http://salafidb.googlepages.com
HADITS 7
Riyadhus Shalihin
-Imam An-Nawawi-
Bab 53: Mengumpulkan Antara Takut Dan Mengharapkan
Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu , katanya: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadaku:
"Syurga itu lebih dekat dari seseorang di antara engkau semua daripada tali terumpahnya dan nerakapun demikian pula." (Riwayat Bukhari)
Nomor: 443
Sumber: riyadhus-shalihin
Penjelasan:
Menilik Hadis ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hanya ketaatan kepada Allah Ta'ala itu sajalah yang dapat menyampaikan seseorang ke syurga, sedang kemaksiatan adalah mendekatkannya menuju ke neraka. Masing-masing dari keduanya,baikpun ketaatan ataupun kemaksiatan itu dapat berlaku atau terlaksana dalam segala sesuatu sekalipun tampaknya amat kecil dan tidak berarti, namun semua amalan itu pasti ada nilainya di sisi Allah, yakni penilaian berupa pahala untuk ketaatan dan siksa untuk kemaksiatan.

Dibuat oleh SalafiDB http://salafidb.googlepages.com
HADITS 8
Riyadhus Shalihin
-Imam An-Nawawi-
Bab 3: Sabar
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwasanya Rasululiah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman:
"Tidak ada balasan bagi seseorang hambaKu yang mu'min di sisiKu, di waktu Aku mengambil - mematikan - kekasihnya dari ahli dunia, kemudian ia mengharapkan keridhaan Allah, melainkan orang itu akan mendapatkan syurga." (Riwayat Bukhari)
Nomor: 32
Sumber: riyadhus-shalihin

Dibuat oleh SalafiDB http://salafidb.googlepages.com
HADITS 9
Riyadhus Shalihin
-Imam An-Nawawi-
Bab 3: Sabar
Dari Anas Radhiyallahu 'anhu , katanya: "Saya mendengar Rasululiah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah 'Azzawajalla berfirman:
"Jikalau Aku memberi cobaan kepada hambaKu dengan melenyapkan kedua matanya - yakni menjadi buta, kemudian ia bersabar, maka untuknya akan Kuberi ganti syurga kerana kehilangan keduanya yakni kedua matanya itu." (Riwayat Bukhari)
Nomor: 34
Sumber: riyadhus-shalihin

Dibuat oleh SalafiDB http://salafidb.googlepages.com
HADITS 10
Riyadhus Shalihin
-Imam An-Nawawi-
Bab 7: Yakin Dan Tawakkal
Keempat: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam , sabdanya:
"Masuklah ke dalam syurga itu para kaum yang hatinya seperti hati burung." (Riwayat Muslim)
Artinya kata-kata di atas itu disebutkan: Bahwasanya mereka itu sama bertawakkal. Juga dapatdiartikan: bahwasanya hati mereka itu lemah lembut.
Nomor: 77
Sumber: riyadhus-shalihin

Dibuat oleh SalafiDB http://salafidb.googlepages.com
HADITS 11
Riyadhus Shalihin
-Imam An-Nawawi-
Bab 13: Menerangkan Banyaknya Jalan-jalan Kebaikan
Keenambelas: Dari Abu Musa al-Asy'ari Shallallahu 'alaihi wa sallam , katanya: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
"Barangsiapa yang bersembahyang dua shalat barad - makna sebenarnya dingin, maka ia dapat masuk syurga." (Muttafaq 'alaih)
Dua shalat barad maknanya ialah shalat Subuh dan Asar.
Nomor: 132
Sumber: riyadhus-shalihin

Dibuat oleh SalafiDB http://salafidb.googlepages.com
HADITS 12
Riyadhus Shalihin
-Imam An-Nawawi-
Bab 41: Keharamannya Berani -- Kepada Orangtua -- Dan Memutuskan Ikatan Kekeluargaan
Dari Abu Muhammad, iaitu Jubair bin Muth'im Shallallahu 'alaihi wa sallam bahawasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
"Tidak akan masuk syurga seseorang yang memutuskan." Sufyan berkata dalam riwayatnya bahawa yang dimaksudkan ialah memutuskan ikatan kekeluargaan. (Muttafaq 'alaih)
Nomor: 339
Sumber: riyadhus-shalihin

Dibuat oleh SalafiDB http://salafidb.googlepages.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar